Etiquetes

30 de set. 2009

Forn anagama

La construcció del forn


Es va tancant la volta de la cambra principal, la petita ja n'està.
La meitat de les parets de les dues cambres fetes. L'encofrat el tanco tot pujant les filades de maonsLa base del forn amb l'inici de les parets replantejades amb maons.
La part més baixa és on crema la llenya, després dels dos desnivells hi ha els passos de foc cap a la cambra secundària o "sutema".
BONSAI